SAMEsadnnes

57 tekstów – auto­rem jest SA­MEsad­nnes.

Liczę

Liczę dni do końca
Liczę ile dni jeszcze zos­tało
Liczę ile jeszcze po­ranków zos­tało
Liczy ile jeszcze będzie tych zapłaka­nych
no­cy co za każdym ra­zem tęsknie za tobą 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 kwietnia 2018, 14:20

Kto nie śpi i nie próżnu­je i myśli to za­pisu­je ? 

aforyzm • 13 kwietnia 2018, 00:30

Ko­go bo­li,że życie je­go jest w niedoli.. 

aforyzm • 13 kwietnia 2018, 00:29

Skarb

Znaj­du­je ja­kiś w to­bie skarb zakopany
Moc­no na kłódkę zam­knięty
Do ser­ca przyt­rzy­many w złotej skrzynce
Zam­knięty wi­dać,że długo nie ot­wiera­ny
Po kątach zar­dze­wiały...Ot­wierałam widzę
Trzy rzeczy twoją dusze miłość i zaufa­nie
Czmuś kocha­nie to tak długo w so­bie trzymałeś
(I tej skrzyn­ki nie otwierałeś) 

wiersz • 13 kwietnia 2018, 00:21

Starzec

Starzec sta­ry
Zmar­szczki sta­re
Głowa pełna his­to­ryjek
Starzec sie­dzi w po­koju
Sie­dzi i fa­jeczkę popala
Sie­dzi i sie­dzi i cze­ka i czeka
Na wnu­ka aż do drzwi zapuka 

wiersz • 13 kwietnia 2018, 00:14

Za­kocha­ni aż po uszy.Już pierścionek na pal­cu .
Ślub plan już ruszył kwiaty goście i jedze­nie. Sukienka
we­lon i fry­zura. Pan­na młoda się stroi do outarza już pod­chodzi. A Pan młody się nie zja­wił,bo po co mu ty­le miłości
Sko­ro może żyć w spo­koju w swoim po­koju ... 

anegdota • 13 kwietnia 2018, 00:11

Byłam w Ra­ju i Ede­nie,ale to już tyl­ko wspom­nienie ... 

aforyzm • 13 kwietnia 2018, 00:06

Myśle i me­dytu­je jak tu dos­tać z mat­my tróję ;) 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 12 kwietnia 2018, 00:16

Py­tam i wciąż myśle co ta myśl ro­bi w moim umyśle... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 12 kwietnia 2018, 00:15

Czy ko­muś przyszło do głowy,że nie trze­ba ty­le cier­pieć i wys­tar­czy przyłożyć pis­to­let do głowy... 

aforyzm • 12 kwietnia 2018, 00:14

SAMEsadnnes

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SAMEsadnnes

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

15 kwietnia 2018, 14:20SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Liczę

14 kwietnia 2018, 22:55SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Kogo bo­li,że życie je­go [...]

13 kwietnia 2018, 01:42yestem sko­men­to­wał tek­st Myśle i me­dytu­je jak [...]

13 kwietnia 2018, 00:30SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Kto nie śpi i [...]

13 kwietnia 2018, 00:29SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Kogo bo­li,że życie je­go [...]

13 kwietnia 2018, 00:21SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Skarb

13 kwietnia 2018, 00:14SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Starzec

13 kwietnia 2018, 00:11SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Zakochani aż po uszy.Już [...]

13 kwietnia 2018, 00:06SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Byłam w Ra­ju i [...]

13 kwietnia 2018, 00:04SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Ojcze za­wiodłeś miałeś ...