SAMEsadnnes

22 teksty – auto­rem jest SA­MEsad­nnes.

Co było gdy­by życie było krótsze niż jest... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 11 listopada 2017, 22:06

Miłość

Miłość wszyt­ko nam da­je
Miłość wszyt­ko nam od­biera
Miłość nas za­wodzi i zwodzi
Miłość jest dla nas bez­gra­niczna
Miłość jest zdradziec­ka
Miłość nas za­biera krainy nam nieznane 

wiersz • 10 października 2017, 22:09

Śmierć to piękno a życie kończy się śmiercią... 

aforyzm • 8 października 2017, 21:40

Ty­le zła na mnie cze­kało a ty­le dob­ra ser­cu moim zapromieniało... 

aforyzm • 7 października 2017, 22:56

Opieram się na pod­bródku i myśle o smutku... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 października 2017, 19:45

Lustro

Spoj­rzę w lus­tro widzę piękno i bustwo
Spoj­rzę w lus­tro widzę mnóstwo
Spoj­rzę w lus­tro widzę to sa­mo
Co przed chwilą sa­mo mi się napisało 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 października 2017, 23:44

Pustka

Siedzę w pus­tym po­koju
Pus­tka otacza mnie
Pus­tka jest w duszy mojej
Pus­tka mnie zżera
Pus­tka jest chorobą
Pus­tka mnie w życiu zbije
Pus­tka mnie zabije 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 września 2017, 20:40

Suk­ces za czym całe życie go­nimy , dążymy ..
A kiedy go osiągniemy co da­lej ....
Co da­lej masz ro­bić sko­ro masz wszys­tko ...
Co zapragnęłeś... 

myśl • 29 września 2017, 12:06

Za często za­pomi­nam,że ludzie to tyl­ko ludzie... 

myśl • 27 września 2017, 22:53

Świat

Siedzę
Pat­rzę przez ok­no
W dłoniach mych trzy­mam ciepły kubek
Widzę kro­pe deszczu su­wające się po ok­nie
Jak­by cały świat zapłakał
Widzę sza­rość i kro­pel­ki deszczu
Myśle zas­ta­nawiam się
Cze­muż ten to świat zno­wu zapałakał... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 września 2017, 22:45

SAMEsadnnes

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SAMEsadnnes

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

18 listopada 2017, 19:35Polna sko­men­to­wał tek­st Za często za­pomi­nam,że ludzie [...]

18 listopada 2017, 19:32Polna sko­men­to­wał tek­st Sukces za czym całe [...]

18 listopada 2017, 19:30Polna sko­men­to­wał tek­st Śmierć to piękno a [...]

18 listopada 2017, 19:28Polna sko­men­to­wał tek­st Co było gdy­by życie [...]

12 listopada 2017, 12:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Co było gdy­by życie [...]

12 listopada 2017, 06:06Irracja sko­men­to­wał tek­st Co było gdy­by życie [...]

11 listopada 2017, 22:06SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Co było gdy­by życie [...]

12 października 2017, 23:18SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Śmierć to piękno a [...]

12 października 2017, 05:05one drop for all sko­men­to­wał tek­st Śmierć to piękno a [...]

10 października 2017, 22:09SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość