SAMEsadnnes

65 tekstów – auto­rem jest SA­MEsad­nnes.

Tak się pogłębiłam w smut­ku,że za­pom­niałam o bólu ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lipca 2018, 16:23

Mro­ku jest ty­le światła ile życia w ot­wartej róży ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 czerwca 2018, 16:58

Przekazania(nie wszystkie )

Kochaj mówią w tym świecie
A je­dynie niena­wiść szerzą jak sza­rańcze
Sza­nuj mówią w tym świecie
A je­dynie gar­dzą każdą rzeczą i każdym
Nie czyn te­go co to­bie niemiłe
Chy­ba nikt te­go nie [...] — czytaj całość

wiersz • 27 maja 2018, 21:27

Polna

Pol­na co się dzieje
Ni­by zdol­na a od mar­ca
Ni jed­ne­go wier­sza nie wi­dać
Gdzie ta we­na chy­ba z rze­ka odpłynęła
Pol­na pol­na gdzieś się podziała
Nie uk­ry­waj się w al­ko­holu i [...] — czytaj całość

wiersz • 27 maja 2018, 21:19

Śmierć

Śmierć już idzie
boisz się kiedy przyjdzie
Śmierć do drzwi puka
A strach ot­wierać ale wciąż stu­ka
Śmierć już cze­ka
Aż strach myśli za­puszczać w te rejony
Śmierć już jest 
wyjścia już niema bo do 
piekła się zabierasz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 maja 2018, 21:12

Piekło

Piekło miejsce
Og­niste parzące rażące i cier­niste
Piekło miej­sce
bólu smut­ku złości i gniewu
Piekło miej­sce
zam­knięte bez wyjścia bez powrotu
Piekło wyk­rzy­kiwa­nie
głosy dusz proszące o wy­bacze­nie
Piek­le
błęki­tu nieba i spo­koju niema
Piekło
a właści­we ja­kie ono jest ?
a może już tu­taj jest ? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 maja 2018, 21:04

Wiersz

Cza­sem pisze cza­sem nie 
Jak ocho­ty się na­bie­rze
to coś się uz­bie­rze kil­ka wersów i linijek
Pisze wier­sz jak nar­wa­ny by był wier­sz wspa­niały
I to ko­niec bo już we­na się skończyła 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 maja 2018, 21:26

Co zrobili?

Co zro­bili ?
Czy z mos­tu skoczy­li ?
Czy na sznurze się po­wieśili ?
Czy pod po­ciąg skoczy­li ?
Czy żyletką żyły swe pod­cięli ?
Czy sambóstwo popełnili? 

wiersz • 25 kwietnia 2018, 14:14

Liczę

Liczę dni do końca
Liczę ile dni jeszcze zos­tało
Liczę ile jeszcze po­ranków zos­tało
Liczy ile jeszcze będzie tych zapłaka­nych
no­cy co za każdym ra­zem tęsknie za tobą 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 kwietnia 2018, 14:20

Kto nie śpi i nie próżnu­je i myśli to za­pisu­je ? 

aforyzm • 13 kwietnia 2018, 00:30

SAMEsadnnes

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SAMEsadnnes

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

20 lipca 2018, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]

6 czerwca 2018, 16:58SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Mroku jest ty­le światła [...]

27 maja 2018, 21:27SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Przekazania(nie wszys­tkie ) 

27 maja 2018, 21:19SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Polna

27 maja 2018, 21:12SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Śmierć

27 maja 2018, 21:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Piekło

27 maja 2018, 20:56SAMEsadnnes sko­men­to­wał tek­st Wiersz

18 maja 2018, 17:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wiersz

17 maja 2018, 21:26SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Wiersz

25 kwietnia 2018, 14:14SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Co zro­bili?