SAMEsadnnes, strona 5

67 tekstów – auto­rem jest SA­MEsad­nnes.

Tysiąc

Zaj­mu­je mój umysł ....
Ty­siąc myśli
Ty­siąc sce­neri
Ty­siąc spo­sobów
Ty­siąc czynów
Ty­siąc dni
Ty­siąc dat
Ty­siąc zdań
Ty­siąc liczb
Ty­siąc smaków
Ty­siąc emoc­ji
Ty­siąc doz­nań
I te ty­siąc myśli jest o to­bie ... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 stycznia 2018, 23:32

Myśli to pętla niez­ro­zumiałych równań i sche­matów .... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2018, 00:30

Życie to la­birynt nies­podzianek większości niemiłych ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2018, 20:08

Sko­ro nie chcesz żyć jes­teś go­towa um­rzeć ... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 14 stycznia 2018, 19:54

Nic

Naj­le­piej za­pom­niany o wszys­tkim
wskoczy­my w głąb ot­chłani za­pom­nienia
i niech zos­ta­nie nam nic na­wet
niech wspom­nienia się wy­mażą z naszej pa­mięci
i zos­ta­niemy ni­kim i z niczym... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 grudnia 2017, 00:31

Co było gdy­by życie było krótsze niż jest... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 11 listopada 2017, 22:06

Miłość

Miłość wszyt­ko nam da­je
Miłość wszyt­ko nam od­biera
Miłość nas za­wodzi i zwodzi
Miłość jest dla nas bez­gra­niczna
Miłość jest zdradziec­ka
Miłość nas za­biera krainy nam nieznane
(I dotąd nig­dy nie zbadanie) 

wiersz • 10 października 2017, 22:09

Śmierć to piękno a życie kończy się śmiercią... 

aforyzm • 8 października 2017, 21:40

Ty­le zła na mnie cze­kało a ty­le dob­ra ser­cu moim zapromieniało... 

aforyzm • 7 października 2017, 22:56

Opieram się na pod­bródku i myśle o smutku... 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 7 października 2017, 19:45

SAMEsadnnes

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SAMEsadnnes

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

11 października 2018, 22:21SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Wiedziałam...  

4 października 2018, 18:30yestem sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

4 października 2018, 14:51Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 17:06yestem sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 14:59Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 08:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 05:43Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

1 października 2018, 23:33SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

20 lipca 2018, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]

6 czerwca 2018, 16:58SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Mroku jest ty­le światła [...]