SAMEsadnnes, myśli

9 tekstów (myśli) – auto­rem jest SA­MEsad­nnes.

Tak się pogłębiłam w smut­ku,że za­pom­niałam o bólu ... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lipca 2018, 16:23

Mro­ku jest ty­le światła ile życia w ot­wartej róży ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 czerwca 2018, 16:58

Nie pat­rzę na fiszki czy jed­na czy dwie
Bo i tak nikt niewie kto ja jestem...
(I dla­tego tu jestem) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2018, 23:47

Je­dynym moim obo­wiązkiem jest przeżyć życie ... 

myśl • 18 marca 2018, 00:04

Myśli to pętla niez­ro­zumiałych równań i sche­matów .... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2018, 00:30

Życie to la­birynt nies­podzianek większości niemiłych ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2018, 20:08

Suk­ces za czym całe życie go­nimy , dążymy ..
A kiedy go osiągniemy co da­lej ....
Co da­lej masz ro­bić sko­ro masz wszys­tko ...
Co zapragnęłeś... 

myśl • 29 września 2017, 12:06

Za często za­pomi­nam,że ludzie to tyl­ko ludzie... 

myśl • 27 września 2017, 22:53

Uwie­rzcie mi jak wspa­niale się czuć kiedy wiesz,że masz w okoł siebie praw­dzi­wych przyjaciół.
Uczu­cie niedopisania... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 grudnia 2016, 00:12

SAMEsadnnes

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SAMEsadnnes

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

11 października 2018, 22:21SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Wiedziałam...  

4 października 2018, 18:30yestem sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

4 października 2018, 14:51Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 17:06yestem sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 14:59Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 08:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 05:43Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

1 października 2018, 23:33SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

20 lipca 2018, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]

6 czerwca 2018, 16:58SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Mroku jest ty­le światła [...]