SAMEsadnnes, aforyzmy

11 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest SA­MEsad­nnes.

Chy­ba niewielu ludzi o 
po­ran­ku z chęcią się budzi... 

aforyzm • 1 października 2018, 23:33

Kto nie śpi i nie próżnu­je i myśli to za­pisu­je ? 

aforyzm • 13 kwietnia 2018, 00:30

Ko­go bo­li,że życie je­go jest w niedoli.. 

aforyzm • 13 kwietnia 2018, 00:29

Byłam w Ra­ju i Ede­nie,ale to już tyl­ko wspom­nienie ... 

aforyzm • 13 kwietnia 2018, 00:06

Py­tam i wciąż myśle co ta myśl ro­bi w moim umyśle... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 12 kwietnia 2018, 00:15

Czy ko­muś przyszło do głowy,że nie trze­ba ty­le cier­pieć i wys­tar­czy przyłożyć pis­to­let do głowy... 

aforyzm • 12 kwietnia 2018, 00:14

Sko­ro nie chcesz żyć jes­teś go­towa um­rzeć ... 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 14 stycznia 2018, 19:54

Co było gdy­by życie było krótsze niż jest... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 11 listopada 2017, 22:06

Śmierć to piękno a życie kończy się śmiercią... 

aforyzm • 8 października 2017, 21:40

Ty­le zła na mnie cze­kało a ty­le dob­ra ser­cu moim zapromieniało... 

aforyzm • 7 października 2017, 22:56

SAMEsadnnes

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SAMEsadnnes

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

11 października 2018, 22:21SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Wiedziałam...  

4 października 2018, 18:30yestem sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

4 października 2018, 14:51Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 17:06yestem sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 14:59Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 08:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 05:43Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

1 października 2018, 23:33SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

20 lipca 2018, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]

6 czerwca 2018, 16:58SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Mroku jest ty­le światła [...]