SAMEsadnnes, teksty z października 2018 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2018 ro­ku – auto­rem jest SA­MEsad­nnes.

Wiedziałam...

Wie­działam,że to się zdarzy
Te słowa zos­taną wy­powie­dziane
Te słowa złamią naszą sztamę
Te słowa zmieniają wszys­tko
Te słowa zgaszą żar emoc­ji
Choć mądre i pełne rozsądku Stworzą między na­mi mur
I to mi tyl­ko po wszys­tkim pozostanie 

wiersz • 11 października 2018, 22:21

Chy­ba niewielu ludzi o 
po­ran­ku z chęcią się budzi... 

aforyzm • 1 października 2018, 23:33

SAMEsadnnes

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SAMEsadnnes

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

11 października 2018, 22:21SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Wiedziałam...  

4 października 2018, 18:30yestem sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

4 października 2018, 14:51Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 17:06yestem sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 14:59Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 08:44Badylek sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

2 października 2018, 05:43Shudii sko­men­to­wał tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

1 października 2018, 23:33SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Chyba niewielu ludzi o [...]

20 lipca 2018, 16:23SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Tak się pogłębiłam w [...]

6 czerwca 2018, 16:58SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Mroku jest ty­le światła [...]